Saaremaal kolme hukkunuga lõppenud liiklusõnnetus sai lõpliku lahenduse

Lõppenud kohtuvaidluses Saaremaal kolme inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuses kaitses süüdistatavat advokaat Anu Toomemägi, kes vaidlustas edukalt Pärnu Maakohtu otsuse süüdistatava süüdimõistmise mõrvas KarS § 114 lg 1 p-de 2 ja 3 järgi ja tema karistamises 14 aastase vangistusega Tallinna Ringkonnakohtus.  

03.03.2021.a Riigikohtu otsusega jõustuski 28.septembri 2021.a Tallinna Ringkonnakohtu otsus süüdistatava süüditunnistamine liiklussüüteos ehk KarS § 422 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning lõplikuks määratud karistuseks jäi vangistus 10 aastat ja 8 kuud ning lisakaristusena mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine kaheks aastaks.  

Viidatud kohtupraktika kohaselt juhul, kui möödasõidul ei märgata teist samasse vööndisse ette keeravat sõidukit enne kui kokkupõrge on vältimatu, ei saa rääkida ei kaudsest tahtlusest ega ka kergemeelsest suhtumisest tagajärje suhtes (s.o ei saanud ette näha sedavõrd rasket tagajärge, sh seda sisimas heaks kiita). Eristamaks mõrva liiklussüüteost on oluline tuvastada, kas süüteo toimepannud sõidukijuht teadvustas endale teisele sõidukile otsasõidu võimalust, sest ka väliselt äärmiselt ohtliku teo korral on täiesti mõeldav, et tegelikkuses lootis toimepanija võimalikku tagajärge vältida ja ta ei kiida seda sisimas heaks. Sel põhjusel tuleb igal konkreetsel juhtumil kõiki tõendeid ja asjaolusid analüüsida. Anu Toomemägi A. Reinarti kaitsjana oli tõendite analüüsi järel, algusest peale seisukohal, et A. Reinarti käitumises puudus mistahes vormis tahtlus raske tagajärje tekitamiseks.