Ühinemised ja ülevõtmised ehk M&A

Äriühingute ühinemine ja ülevõtmine on vastutusrikas otsus ja keerukas protsess. Protsessi jooksul teostatakse äriühingu analüüs (nn due diligence), peetakse läbirääkimisi ja määratakse kindlaks nii tehingu kui ka tulevikus tegutsemise põhimõtted…

Continue Reading Ühinemised ja ülevõtmised ehk M&A

Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele

15 oktoobril 2022. a jõustub oluline töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab tööandjaid ja töötajaid, kes tegelevad hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöödega. Nimelt on seadusandja lisanud seadusesse…

Continue Reading Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele

Osaniku hääleõigust võib piirata

  • Post category:Äriõigus

Vastavalt äriseadustiku §'le 169 on osaniku häälte arv võrdeline tema osa suurusega ja osa iga üks sent annab ühe hääle. Seda kasutavad enamus osaühinguid, kuid sama säte lubab tegelikkuses põhikirjaga…

Continue Reading Osaniku hääleõigust võib piirata

Dividendide maksmise alus

  • Post category:Äriõigus

Vandeadvokaat Jana Reitsakas selgitab majandusajakirjas "Raamatupidamisuudised" 2018 aasta numbris nr 5 erinevaid dividendide maksmise aluseid. Enamus järgib reeglit, et dividende makstakse võrdeliselt osanikule või aktsionärile kuuluva osa või aktsia nimiväärtusega.…

Continue Reading Dividendide maksmise alus

Kas on lubatud koosoleku kokkukutsumise teate edastamine nädalavahetusel?

  • Post category:Äriõigus

Riigikohus menetles 2017 aasta aprillis juhtumit kus arutati küsimust, kas nädalavahetusel e-postiga saadetud osanike koosoleku kokkukutsumise teadet saab lugeda kätte saaduks nädalavahetusel või alles järgmisel tööpäeval (Riigikohtu otsus nr 3‑2‑1‑10‑17).…

Continue Reading Kas on lubatud koosoleku kokkukutsumise teate edastamine nädalavahetusel?

Kahju suurus mittevaralise kahju ehk moraalse kahju puhul

  • Post category:Äriõigus

Ameerika filmidest on paljudele jäänud meelde, kuidas on võimalik igasuguse hingelise ehk moraalse kahju puhul nõuda meeletuid summasid. Ameerikas ongi see võimalik kuid kahjuks Eestis meeletute summade peale lootma ei…

Continue Reading Kahju suurus mittevaralise kahju ehk moraalse kahju puhul

Kui netovara (omakapital) ei vasta nõuetele

  • Post category:Äriõigus

Äriseadustikus on sätestatud netovara ehk omakapitali miinimum nõue. Nimelt, kui osaühingul/aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa/aktsiakapitalist või vähem kui on sätestatud miinimaalne osakapitali suurus (2 500 eurot) või aktsiakapitali…

Continue Reading Kui netovara (omakapital) ei vasta nõuetele