Eesti Hümni teotamisega seotud kohtuasjast

02.04.2024 kuulutas Harju Maakohus välja kohtuotsuse kohtuasjas, kus kohtu alla on antud KarS § 245 lg 1 alusel Eesti Vabariigi hümni teotamise süüdistuses Jüri Kivit. Kaitsja Anu Toomemägi-Kivistik on kohtuotsuse…

Continue Reading Eesti Hümni teotamisega seotud kohtuasjast

Ühinemised ja ülevõtmised ehk M&A

Äriühingute ühinemine ja ülevõtmine on vastutusrikas otsus ja keerukas protsess. Protsessi jooksul teostatakse äriühingu analüüs (nn due diligence), peetakse läbirääkimisi ja määratakse kindlaks nii tehingu kui ka tulevikus tegutsemise põhimõtted…

Continue Reading Ühinemised ja ülevõtmised ehk M&A

Vaidlus väidetava hümni teotamisega seoses

Anu Toomemägi-Kivistik kaitseb Harju Maakohtus toimuva kriminaalasja arutelul Jüri Kivitit, kes on kohtu alla antud Eesti Vabariigi hümnina tuntud viisil oma sõnadel loodud teose esitamise eest.  Jüri Kivit ei ole…

Continue Reading Vaidlus väidetava hümni teotamisega seoses

Pärnu alaealiste tütarlaste peksuskandaal sai õiglase lahenduse

Sotsiaalmeedias levinud ja avalikkust ehmatanud peksmise juhtum, kus alaealised tarvitasid füüsilist vägivalda endaealise koolikaaslase suhtes, lõppes kokkulepitud karistuste kinnitamisega kohtu poolt selle aasta veebruarikuus. Advokaat Anu Toomemägi-Kivistiku kaitsta oli sellest…

Continue Reading Pärnu alaealiste tütarlaste peksuskandaal sai õiglase lahenduse

Ennetähtaegne vanglast vabanemine – oluline lahend

Anu Toomemägi-Kivistik esindas kaitsjana edukalt  ennetähtaegse vabastamise asjas noorukit, keda oli süüdi mõistetud alaealisena toime pandud mõrvas ja kelle vabastamisele vaidlesid vastu nii vangla kui ka prokurör. Kuigi maakohus isikut…

Continue Reading Ennetähtaegne vanglast vabanemine – oluline lahend

Advokaatide edukas kaitse nn sajandi maffia asjas

Advokaadibüroo REMO'se advokaadid Ene Mõtte, Hannes Olli ja Anu Toomemägi-Kivistik kaitsesid  2019.a alanud kohtumenetluses ja meedias nn sajandi maffiaprotsessiks ristitud kohtuasjas erinevates süüdistustes kokku kuute füüsilist ja kahte juriidilist isikut.…

Continue Reading Advokaatide edukas kaitse nn sajandi maffia asjas

Oluline maksukorralduse muudatus ehitustöödega seotud ettevõtetele – alates 01.10.2023

Alates 01. oktoobrist 2023 jõustub maksukorralduse seaduses mitu muudatust, mis mõjutavad just ehitustöödega seotud andmeid. Muudatusi eirata ei saa, kuna jättes kohustused täitmata on oodata Maksu- ja Tolliametilt sunniraha. Arvestades, et muudatused…

Continue Reading Oluline maksukorralduse muudatus ehitustöödega seotud ettevõtetele – alates 01.10.2023

Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele

15 oktoobril 2022. a jõustub oluline töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab tööandjaid ja töötajaid, kes tegelevad hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöödega. Nimelt on seadusandja lisanud seadusesse…

Continue Reading Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele