Oluline maksukorralduse muudatus ehitustöödega seotud ettevõtetele – alates 01.10.2023

Alates 01. oktoobrist 2023 jõustub maksukorralduse seaduses mitu muudatust, mis mõjutavad just ehitustöödega seotud andmeid. Muudatusi eirata ei saa, kuna jättes kohustused täitmata on oodata Maksu- ja Tolliametilt sunniraha. Arvestades, et muudatused…

Continue Reading Oluline maksukorralduse muudatus ehitustöödega seotud ettevõtetele – alates 01.10.2023