Võimalik vaid Eestis –üldmäärus vs seadus

  • Post category:Andmekaitse

Alates aasta algusest on palju räägitud sellest, et isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25.05.2018. a ja kõiki suunati tegema ettevõtte siseseid analüüse ja vajadusel ümberkorraldusi. Paljud autori kliendid suhtusid asjasse tõsiselt…

Continue Reading Võimalik vaid Eestis –üldmäärus vs seadus

REMO’s koolitab rehabilitatsiooniasutusi andmekaitse valdkonnas

  • Post category:Andmekaitse

REMO’s koostöös Benita Kodu koolituskeskusega ja Margery Roosimaaga (Midro OÜ) korraldab koolitusi andmekaitsest rehabilitatsioonivaldkonnas. Koolitus on suunatud spetsiaalselt just selle valdkonna asutustele. Lisaks on REMO’s korraldanud ka varasemalt ettevõtte siseseid…

Continue Reading REMO’s koolitab rehabilitatsiooniasutusi andmekaitse valdkonnas

REMO’s on Teie abiline andmekaitses

  • Post category:Andmekaitse

Koolis käidud, praktika läbitud ja olemegi valmis nõustama ettevõtteid ja füüsilisi isikuid, kuidas peaks käituma andmekaitse reformi ajal ja selle järgselt. Advokaadibüroo REMO’s on uue isikuandmete kaitse üldmäärust studeerinud juba…

Continue Reading REMO’s on Teie abiline andmekaitses

Isikuandmete kaitse üldmäärus ja kodune videovalve

  • Post category:Andmekaitse

Jätkan artiklitega teemal isikuandmete kaitse üldmäärus, mis jõustub 25.05.2018 aastal. Antud artikli raames puudutan küsimust kodune videovalve lubatavus kui salvestatakse osaliselt ka avalikku ruumi.  Kindlasti on igaühel mõni sõber või…

Continue Reading Isikuandmete kaitse üldmäärus ja kodune videovalve

Andmekaitsete nõuete rikkumise trahvid ei muutu – UUENDATUD

  • Post category:Andmekaitse

Andmekaitse reformi üle käib suur kära erinevatel teemadel aga praktiliselt igas artiklis on mainitud määruses sätestatud ulme suuri trahve. Kergema rikkumise puhul 2 % ettevõtte eelnevast majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest…

Continue Reading Andmekaitsete nõuete rikkumise trahvid ei muutu – UUENDATUD

Euroopa andmekaitse reform, kas oled selleks valmis?

  • Post category:Andmekaitse

Kui Teie ei ole just elanud kuskil sügavas metsas, siis olete tõenäoliselt kuulnud andmekaitse reformi ärevusest. Veelgi hullem, Teie võite olla just see isik, kes peab oma ettevõttes reaalselt hakkama…

Continue Reading Euroopa andmekaitse reform, kas oled selleks valmis?

Isikuandmete kaitse üldmääruse olulisus

  • Post category:Andmekaitse

Vandeadvokaat Jana Reitsakas rääkis 09.03.2017. a EU Data Protection Regulation seminaril sellest, miks on isikuandmete kaitse üldmäärus (direktiiv 95/46/EÜ) oluline ja mis mõju ta avaldab ettevõtetele. Jana Reitsakas presentatsiooni saab…

Continue Reading Isikuandmete kaitse üldmääruse olulisus