REMO’s on Teie abiline andmekaitses

Koolis käidud, praktika läbitud ja olemegi valmis nõustama ettevõtteid ja füüsilisi isikuid, kuidas peaks käituma andmekaitse reformi ajal ja selle järgselt.

Advokaadibüroo REMO’s on uue isikuandmete kaitse üldmäärust studeerinud juba alates 2017 aasta algusest. Esimesed koolitused, mille eesmärk oli anda üldine arusaam, mida uus määrus kaasa toob, olid läbi viidud juba eelmise aasta kevadel. Tol hetkel olime nii meie kui ka muud andmekaitse spetsialistid veel natuke segaduses, mis täpsemalt toimuma hakkab. Nüüdseks on olukord juba parem, kuid tegelikkuses loksub kõik paika alles mitme aasta jooksul, kus suureks abiks tuleb ka üleeuroopaline kohtupraktika.

Advokaadibüroo REMO’s partner Jana Reitsakas on läbinud mitmeid koolitusi ja studeerinud nii määruse loojate kui ka erinevate andmekaitseinspektsioonide tõlgendusi määruse nüanssidest. Tänaseks on teostatud ka mitmete ettevõtete analüüse nö praktika saamiseks. Seega oleme nüüd valmis pakkuma õigusteenust andmekaitse valdkonnas uue määruse valguses.

Antud valdkonnas saame abistada Teid kõigis küsimustes olenemata sellest, kas olete ettevõte, kes töötleb isiku andmeid või olete füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse. Toome siinkohal välja põhilisemad pakutavad teenused:

  • Andmetöötluse tervikhindamine

Soovitame igal ettevõttel teostada audit, et välja selgitada, kas isikuandmete töötlemine vastab üldmääruse nõuetele. Tervikhindamise tulemusel valmib raport, kus on välja toodud analüüsi käigus ilmnenud puudused ning on esitatud ka soovitus puuduse likvideerimiseks. 

  • Lepingute ja ettevõtte dokumentatsiooni analüüs ja nende täiendamine

See on kitsam analüüs võrreldes tervikhindamisega ja antud teenuse raames analüüsime vaid Teie lepinguid ja dokumentatsiooni. Ka selle tulemusel saate raporti, kus on välja toodud muuhulgas soovitused lepingute ja dokumentatsiooni parandamiseks ja Teie soovil saame ka ise valmistada ette kõik vajalikud täiendused. Parimal juhul saame kinnitada, et Teie lepingud ja dokumendid vastavad ka uue üldmäärusega kehtestatud nõuetele.

  • Ettevõtte siseste juhiste koostamine

Need on nö suunised ettevõttele, kuidas tuleks andmete töötlemisel käituda. Ettevõttes peavad olema juhendid ja neid on õigus kontrollida Andmekaitseinspektsioonil.

  •  Andmekaitsespetsialisti teenus

Antud teenuse raames võime olla Teie ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialist või olla määratud spetsialisti igapäevane kontaktisik, kes abistab kõikides andmekaitset puudutavates küsimustes.

  •  Andmekaitsealased koolitused

Viime läbi ettevõtte siseseid andmekaitse alaseid koolitusi. Tellida on võimalik nii üldkoolitust kui ka koolitust keskendudes konkreetsele teemale.

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.