Jana Reitsakas

Jana on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja Erasmus University Rotterdam (Holland). Lisaks osaleb ta iga aasta erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Näiteks on ta läbinud muuhulgas kohtumenetluse ja arbitraaži kuu-ajalise koolituse ühes parimas Inglismaa ülikoolis London School of Economics and Political Science.

Janal on üle 15 aasta kogemust eraõiguses ning ta osutab õigusabi mitmetes õigusharudes, sealhulgas äri-, lepingu-, töö-, pankroti-, immigratsiooni-, IT- ja kinnisvaraõiguses. Samuti on tal laialdane kogemus ka tsiviilkohtumenetluses.

Jana on sõbralik, viisakas, vastutustundlik ning keskendub pikaajalise kliendisuhte loomisele. 

Ta valdab väga hästi kolme keelt: eesti, inglise ja vene keel.

email telefon +372 5164442

Ene Mõtte

Vandeadvokaat Ene Mõtte on töötanud õiguse valdkonnas 2000. aastast.Tegemist on tunnustatud kohtuadvokaadiga, kes omab laialdasi kogemusi varajagamise küsimustes, keskendudes eelkõige pärimisõiguse ja perekonnaõiguse valdkondadele.

Lisaks Eesti-sisestele kohtuvaidlustele on Ene Mõtte tegelenud ka piiriüleste kohtuvaidlustega, kus protsessi on kaasatud erinevate riikide ametiasutusi ning kohtusüsteeme. Nimetatud vaidluste puhul on muuhulgas olnud tegemist nii lapseröövi juhtumite, lapse elukoha vaidluste, kui ka varajagamise küsimustega.

Kuivõrd perekonnaõigust käsitledes tuleb tänapäeval tihti kokku puutuda nii äriõiguse kui omandit puudutavate küsimustega, sh ka kaasomanike vahelised ning kaasomandi lõpetamist puudutavad vaidlused, siis omab Ene Mõtte suurt kogemustebaasi ka nimetatud valdkondades. Samuti tegeleb ta planeerimis-, ehitus- ja muid haldusõigust puudutavate küsimustega ning lepinguliste ja lepinguväliste kahjude hüvitamise vaidlustega. Ene on kogenud läbirääkija ja kompromisside sõlmija.

Enne advokaadibüroo REMO’s asutamist on Ene Mõtte töötanud advokaadibüroodes Bright Law, Laus & Partnerid, MAQS Law Firm ning A Dato Partnerid Õigusbüroos.

email telefon +372 5029639

Hannes Olli

Hannes alustas karjääri 2002. a RODI advokaadibüroos, mis valdavalt tegeles haldus- ja tsiviilvaidlustega ning lepinguõigusega. Sellest algaski kujunemine kohtuvaidluste advokaadiks.

Peamisteks valdkondadeks on vaidlused võla-, asja-, ehitus-, perekonna- ja pärimisõiguses. Pidev tegelemine kohtuvaidlustega on andnud suure kogemustepagasi ja laiaulatuslikud erialased teadmised.

Enne advokaadibüroosse REMO’s tööle asumist on Hannes töötanud lisaks RODI advokaadibüroole ka MAQS ja Laus & Partnerid advokaadibüroodes.

Hannes annab õigusabi eesti ja inglise keeles.

email telefon +372 5022107