K: Kuidas on mul võimalik saada konsultatsiooni advokaadibüroost?

V: See on äärmiselt lihtne. Helistage meile numbril +372 58 666 511 ja andke teada oma konsultatsiooni saamise soovist. Seejärel esitame Teile mõningaid küsimusi, et saada üldise ülevaate Teie murest ning võimaluse korral anda ka esmased juhised, mida oleks vaja teha või milliseid dokumente oleks vaja nõupidamisele tuua. 

Meiega on võimalik ühendust võtta ka e-maili teel kirjutades aadressile: info@remos.ee

Teie kõne ja e-kiri on alati konfidentsiaalsed.


K: Kas ma pean Teie kontorisse tulema õigusteenuse saamiseks?

V. Meie eelistame kohtuda silmast-silma ja arutada Teie probleemi ja võimalike lahendusi. Kuid meie mõistame, et see ei ole alati võimalik ja oleme valmis Teiega suhtlema nii e-maili, telefoni, skype kui ka muude kanalite kaudu. Helistage meile ja andke teada, kuidas soovite meiega suhelda.


K: Milliste kaasustega advokaadibüroo REMO’s tegeleb?

V: Advokaadibüroo REMO’s tegeleb peamiselt tsiviilõigusega ning esindama kliente kõikides kohtuastmetes. Meie teenuste mitte ammendav loetelu on esitatud peatükis “Teenused”.


K: Miks ma peaks laskma advokaadil analüüsida oma lepinguid?

V: Lepingu sõlmimisel on tavaliselt pooltel tahe alustada koostööd ja kiirelt ning keerulisemate lepingutingimuste tegelik tähendus ja tagajärg võib jääda tähelepanuta. Hilisemates probleemides võite jääda selle tõttu vajaliku kaitseta või garantiideta. Isegi olukorras, kus tutvute põhjalikult lepingutingimustega ning seda puudutava regulatsiooniga, võivad tegelikkuses teatud lepingutingimused tuua hoopis teise tagajärje. Eestis reguleerib osaliselt lepingutingimuste tõlgendamist ja nende kasutamist ka kohtupraktika, mis on aga kahjuks tihti lepingupooltele lepingu sõlmimisel teadmata. Seega soovitame alati võimaluse korral tellida advokaadilt lepingu analüüsi. 


K: Kust ma saan teada, kuidas edeneb minu kaasus?

V: Advokaadibüroos REMO’s me hindame Teie usaldust. Meie mõistame, et Teie soovite olla kursis oma kaasusega ja meie teeme kindlaks, et Teile edastatakse kogu vajalik informatsioon. Lisaks oleme alati valmis Teiega arutada igat muutust protsessis. Meie julgustame Teid võtma igal ajal ühendust advokaadiga ja uurida, kuidas Teie kaasus edeneb.


K: Kas ma pean ise osalema kohtuistungil?

V: Tavapäraselt ei ole see vajalik  kui Teid esindab advokaat. Kuid teatud juhtudel on see soovitatav ja nõutav kohtu poolt.


K: Kui kaua minu kohtuasi kestab?

V:  Kuigi me väga tahaks Teile anda ajavahemikku kaua kohtuprotsess kestab ei ole see kahjuks võimalik. Kohtuprotsessi kestus sõltub väga paljudest asjaoludest ja tihti selle määrab eelkõige vastaspoole tegevus, tema poolt esitatud vastuväidete, seisukohtade, dokumentide maht ning kohtu poolne ajagraafik. Meie teeme omalt poolt kõik võimaliku, et kohtuprotsess ei veniks ebamõistlikult kauaks kuid kahjuks ei ole paljud asjaolud meie võimuses.