• Tsiviilõigus, sealhulgas asjaõigus, võlaõigus, tööõigus, kinnisvaraõigus, IT-õigus, kindlustusõigus
  • Perekonnaõigus ja pärimisõigus
  • Äriõigus, sealhulgas ühinemised- ja jagunemised, likvideerimised
  • Pankrotiõigus
  • Kohtumenetlus ja arbitraaz
  • Kriminaalmenetluses esindamine
  • Riigihangetega ja nendega seonduvad vaidlused
  • Elamislubadega seonduv menetlus
  • Konsultatsioon ja audit seoses andmekaitsega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega. Sellel teemal soovitame tutvuda vandeadvokaat Jana Reitsakas artiklitega, mis on leitavad “Uudised ja artklid” alt
  • Andmekaitsespetsialisti teenuste osutamine ettevõtetele