Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele

15 oktoobril 2022. a jõustub oluline töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab tööandjaid ja töötajaid, kes tegelevad hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöödega. Nimelt on seadusandja lisanud seadusesse…

Continue Reading Oluline seaduse muudatus ehitussektoris olevatele tööandjatele ja töötajatele

Töölepingu lõppemise kuupäev

Vaidlusi on tekitanud töölepingu lõppemise kuupäev olukorras, kus tööleping öeldakse üles päeva pealt ning ülesütlemisavaldus edastatakse posti teel.  Teeme olukorra lihtsamaks ja võtame ette konkreetse näite. Tööandja soovib erakorraliselt lõpetada…

Continue Reading Töölepingu lõppemise kuupäev

Konkurentsipiirangu mõistlik hüvitis on kokkuleppe kehtivuse oluline tingimus

Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivuseks on kehtestatud mitmeid kohustuslikke tingimusi. Üheks oluliseks tingimuseks on hüvitise maksmine peale töölepingu lõppemist. Töölepingu seaduse (TLS) § 24 lõike 3 kohaselt selleks, et konkurentsipiirangu kokkulepe oleks…

Continue Reading Konkurentsipiirangu mõistlik hüvitis on kokkuleppe kehtivuse oluline tingimus

Töövaidluse lahendamise regulatsioon on muutumas

Alates 01.01.2018. a muutub töövaidluste lahendamise regulatsioon. Nimelt praegu kehtiv individuaalse töövaidluse lahendamise seadus kaotab kehtivuse ning jõustub töövaidluse lahendamise seadus, mis sisuliselt reguleerib, millal ja kuidas hakkab toimuma poolte…

Continue Reading Töövaidluse lahendamise regulatsioon on muutumas

Summeeritud tööaeg ja ajutine töövõimetus – kuidas arvutada ületundide mahtu?

Kui summeeritud tööajaga töötaja  arvestusperioodi jooksul on töötaja ajutiselt töövõimetu, siis ületundide valesti arvestamisel on võimalik tööandjal jääda kahjumisse. Eestis on paljudel töötajatel summeeritud tööaeg. Summeeritud tööaeg tähendab, et töötaja…

Continue Reading Summeeritud tööaeg ja ajutine töövõimetus – kuidas arvutada ületundide mahtu?