Enne töötaja lähetamist Soome tuleb ära teha korralik eeltöö

Alates septembrist on muutunud töötaja Soome lähetamise protseduur ning on äärmiselt oluline, et kõik ettevõtted järgiksid seda kuna muutunud on ka rikkumisega kaasnev trahvi regulatsioon. Kui varasemalt oli Soome tööinspektsioonil õigus trahvida tellijaid, siis nüüd on nendel õigus trahvi määrata ka Eesti ettevõttest tööandjale, kes töötaja lähetamisel Soome ei ole täitnud kohustuslikke nõudeid. Trahvid ei ole väiksed – kuni 10 000 eurot.

Uus kord kehtib just lähetatud töötajate puhul. Kes on lähetatud töötaja? Kui töötajal on töösuhe Eesti tööandjaga ja töökohaks on märgitud Eesti kuid ajutiselt saadab tööandja töötaja tööle välisriiki, siis on töötaja lähetatud töötaja. Oluline on seejuures, et välisriigis töötamise aeg ei tohi ületada 2 aastat.

Töölähetuse korral, kui töölähetus toimub töötaja tööandja ja Soome tellija vahelise lepingu täitmiseks või lähetatakse töötaja grupi siseselt või tegu on tööjõurendiga, siis tuleb pöörata tähelepanu allolevatele nõuetele.

Kui töötaja vastab ülaltoodud tingimustele ja ta lähetatakse Soome, siis alates 01.09.2017. a tuleb tööandjal enne töötaja Soome minekut teavitada töölähetusest Soome tööohutuse ja töötervishoiu asutust (Tyosuojelu). Teavitama ei pea kui töölähetus on tööandja grupi sisene ning töötajat lähetatakse maksimaalselt viieks päevaks. Kui aga tegemist on ehitusettevõttega, siis see erand ei rakendu!

Teateid saab esitada Tyosuojelu kodulehel.

Teate esitamisel tuleb esitada suhteliselt palju informatsiooni, näiteks: tööandja ja töötaja kohta detailsed andmed, tellija andmed, töö tegemise valdkond ja asukoht, töölähetuse eeldatav pikkus. Juhul, kui töölähetus kestab rohkem kui 10 päeva korraga või 10 päeva 4 kuu jooksul, siis tuleb määrata Soomes esindaja. Soome esindaja käes peab olema tööandja andmed (nimi, registrikood, esindajad), lähetatud töötajate andmed nind töötajate aja- ja palgaarvestus, tõendid töötajatele makstud palkadest, töölepingu tingimused. Oluline on seejuures määrata selline esindaja, kes on reaalselt kättesaadav. Soome tööohutuse ja töötervishoiu asutus (Tyosuojelu) on ka välja öelnud, et kui nad ei ole suutnud kätte saada määratud esindajat peale mitmeid katseid, siis loetakse, et tööandja on olnud hooletu ja Soome tööohutuse ja töötervishoiu asutusel (Tyosuojelu) on õigus Eesti ettevõtet trahvida. Soome esindajal peavad olema volitused suhtlemiseks Soome tööinspektsiooniga ning anda nendele selgitusi. Soomes määratud esindajal peavad olema ülalmärgitud informatsioon valmis koheseks esitamiseks kui Soome tööohutuse ja töötervishoiu asutus (Tyosuojelu) nõuab kuid see ei pea olema paberil ja võib olla elektroonilises vormis.

Pööran tähelepanu ka sellele, et kui tööandja on esitanud Soome tööohutuse ja töötervishoiu asutusele (Tyosuojelu) teate töölähetuse kohta, siis andmete muutumisel tuleb sellest neid uuesti teavitada. Näiteks viimasel hetkel otsustatakse saata rohkem töötajaid Soome või töölähetuse periood pikeneb. Kui muutustest mitte teavitada, siis võib sellega kaasneda samuti trahv.

Lisaks ülaltoodule peaks olema lähetatud töötajal tõend A1 Eesti Sotsiaalkindlustusametist. Antud tõend on vajalik selleks, et tõestada, et töötaja kuulub Eesti sotsiaalkaitse alla ning tema töö pealt makstakse maksud Eestis. Antud tõendi väljastab Eesti Sotsiaalkindlustusamet. Samuti soovitame töötajale teha ka õnnetusjuhtumi tervisekindlustus.

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.