Euroopa andmekaitse reform, kas oled selleks valmis?

Kui Teie ei ole just elanud kuskil sügavas metsas, siis olete tõenäoliselt kuulnud andmekaitse reformi ärevusest. Veelgi hullem, Teie võite olla just see isik, kes peab oma ettevõttes reaalselt hakkama rakendama uut isikuandmete kaitse üldmäärust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679). Kuigi määruse rikkumisega kaasnevad trahvid on hirmu tekitavad, siis tegelikult suuremaks muretsemiseks puudub põhjus. Õige planeerimisega ja lähenemisega on võimalik tagada, et isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel on Teie ettevõte valmis seda koheselt ka täitma.

Advokaadibüroo REMO’s vandeadvokaat Jana Reitsakas on antud teemal teinud juba varasemalt ettekannet, kus ta püüdis 1,5 tunniga anda üldise ülevaate isikuandmete kaitse üldmääruse olulisematest teemadest. Alates septembrist õpib vandeadvokaat Jana Reitsakas Tallinna Ülikoolis süvendatult kõike, mis puudutab andmekaitse reformi ning on valmis novembri lõpust aitama kõiki antud valdkonnas. Esmalt aidatakse ettevõttel kindlaks määrata, kas antud üldmäärus üldse puudutab tema ettevõtet või võib rahus elada edasi muretsemata ning midagi muutmata. Kui ettevõte langeb just nende alla, kes peavad alates 25. maist 2018. a määruses sätestatud nõuetele vastama, siis vandeadvokaat Jana Reitsakas viib ettevõttes läbi auditi tuvastamaks riskikohad ning koostab tegevuskava riskide maandamiseks. Nagu IT-alased inimesed ütlevad “Ei ole oluline, kas sa satud pahatahtlikke inimeste huviorbiiti, kes sinu andmeid tahavad varastada, vaid oluline on, kas sa oled selleks valmis”.  Kas sina aga oled valmis uueks isikuandmete kaitse ajastuks?

Palju kasulikku informatsiooni seoses andmekaitse reformiga on võimalik leida Andmekaitse inspektsiooni kodulehel. Lisaks hakkab vandeadvokaat Jana Reitsakas iga nädalaselt advokaadibüroo REMO’s kodulehele panema täiendavat informatsiooni seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega pöörates Teie tähelepanu määruse olulisematele aspektidele. Seda kõike selleks, et tagada iga ettevõtte teadlikkust üldmäärusest ning sellega ettevõtetele kehtivatest nõuetest.

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.