Ühinemised ja ülevõtmised ehk M&A

Äriühingute ühinemine ja ülevõtmine on vastutusrikas otsus ja keerukas protsess. Protsessi jooksul teostatakse äriühingu analüüs (nn due diligence), peetakse läbirääkimisi ja määratakse kindlaks nii tehingu kui ka tulevikus tegutsemise põhimõtted ja reeglid. Soovitame kindlasti kaasata kogemustega ja kvalifitseeritud eksperte, kellel on teadmised erinevates õigusvaldkondades, milleks on peamiselt äriõigus, maksuõigus, lepinguõigus. 

Advokaadibüroo Remo’s advokaadid nõustavad kliente kogu protsessi vältel alustades läbirääkimistel osalemisega, auditi teostamisega kuni tehingu vormistamise ja sõlmimiseni. Juhul, kui arvate, et ei soovi kasutada kogu protsessi vältel kvalifitseeritud nõustajat, siis kindlasti soovitame tellida äriühingu audit (due diligence) ning kaasata spetsialist lepingute koostamisel.

Äriühingu auditi mahu lepivad meie advokaadid kokku koos kliendiga. Võimalik on teha kogu äriühingu ulatuslik analüüs, kuid on võimalik ka keskenduda vaid strateegilistele küsimustele ja valdkondadele. Due diligenci raames kaasame vajadusel ka audiitoreid või kvalifitseerituid raamatupidajaid. Meie eesmärk äriühingu analüüsi juures on kaitsta kliendi huve, tuvastada juriidilised või maksuriskid ning pakkuda välja ka riskide maandamiseks lahendusi. Analüüsi tulemused on oluliseks aluseks ühinemise ja ülevõtmise lepingu koostamisel. Vahest analüüsi käigus selguvad asjaolud, mida küll riskiks ei loeta aga on heaks teadmiseks kliendile edaspidise töö reguleerimisel. Näitena saame tuua ühe ühinemise ja ülevõtmise protsessi, kus meie advokaadibüroo teostas äriühingu analüüsi ja tuvastas, et töölepingud ei vasta seaduses sätestatud tingimustele. Antud asjaolu ei mõjutanud omandatava äriühingu hinda või omandamise muid tingimusi, kuid teades, et töölepingud vajavad muutmist tellis klient meie käest ka uued töölepingud. Koostasime seaduse nõuetele vastavad töölepingud ning 3 kuud hiljem külastas neid Tööinspektsioon, kes muuhulgas kontrollis ka töölepinguid ja tuvastas, et need on korrektsed. Samas oleme äriühingu analüüsi jooksul tuvastanud ka selliseid riskikohti, mis on oluliselt mõjutanud omandatava äriühingu hinda ja tehingu tingimusi. 

Äriühingu analüüsi hinnad on väga erinevad ja sõltuvad kokkulepitud töömahust. Meie pädevad advokaadid aitavad kliendil analüüsi mahtu määrata ja see sõltub omandatava äriühingu majandustegevusest ja eripärast.

Lisaks äriühingu analüüsile aitavad meie advokaadid koostada ka vajalikud dokumendid, milleks on tavapäraselt ühinemislepingud, aktsionäride või osanike vahelised lepingud ning vajalikud protokollid ja otsused. 

Hinnapakkumise ja koostöö tingimuste osas pöörduge päringuga meie poole ja proovime leida Teile sobilik lahendus.