Korteri soetamine ja üürimine ning sellelt sisendkäibemaksu arvestamise võimalused

Ettevõttel on võimalus arvestada sisendkäibemaksu korteri soetamisega seotud kuludelt, kui korter on soetatud äriühingu maksustatava käibe tarbeks.

Ettevõtted, kes ostavad või üürivad kinnisasju teavad, et kinnisvara valdkonnas kehtib üldreegel, mille kohaselt kinnisasja või selle osa üürile ja rendile andmine on maksuvaba. Kuid on võimalik ka vabatahtlik maksustamine, välja arvatud kui tegemist on eluruumi müügiga või üürile andmisega. Antud olukordades on alati tegemist maksuvaba käibega.

Olukord aga muutus, kui Riigikohus käesoleva aasta märtsis leidis, et tuleks eluruumi soetamine maksustatava käibe tarbeks kõne alla juhul, kui see soetatakse eesmärgiga osutada neis ruumides majutusteenust. Seega ettevõttel on võimalik eluruumi soetamisel tasutud käibemaksu arvestada sisendkäibemaksuna või eluruumi üürile andmisel lisada üüritasule käibemaksu, kui antud eluruumi hakatakse kasutama majandustegevuses.

Samas Riigikohus märkis, et kui ettevõtte äriplaan näeb ette eluruumi üürile andmise alaliseks elamiseks, ei ole võimalik eluruumi üüriteenusele käibemaksu lisada ning tuleb asuda seisukohale, et korter ei ole soetatud maksustatava käibe tarbeks. Kuid samas, kui maksukohustuslane kavatseb korteri üürida teisele äriühingule majutusteenuse osutamiseks, pole tegemist alaliseks elamiseks üüritava pinnaga, vaid majandustegevuseks kasutatava pinnaga ning korterit saab käsitada äriruumina, mida kavatsetakse kasutada maksustatava käibe tarbeks.

Euroopa Kohus on korduvalt rõhutanud, et kui kinnisasi on soetatud maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks, peab ta tulenevalt käibemaksu neutraalsuse põhimõttest saama sisendkäibemaksu kohe maha arvata ka juhul, kui ta ei asu soetatud ehitist kohe majandustegevuses kasutama.

Oktoobris märkis Riigikohus ühes otsuses, et ettevõttel on keelatud arvestada sisendkäibemaksu korteri soetamisega seotud kuludelt, kui korter pole soetatud äriühingu maksustatava käibe tarbeks. Antud lahendis leidsid kohtud, et korter oli vaid äriühingu juhatuse liikme ja ainuosaniku eluruumiks ning korterit kui eluruumi ei saa kasutada käibemaksuga maksustatava käibe tarbeks.

Seega otsustamaks, kas saab arvestada sisendkäibemaksu korteri soetamisega seotud kuludelt ning, kas eluruumi üüritasule saab lisada käibemaksu, tuleb igakordselt analüüsida põhjuseid, miks korterit soetatakse ja milleks hakatakse seda kasutama. Lisaks sellele tuleb olla valmis hilisemas vaidluses neid asjaolusid ka tõendama.

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.