Advokaatide edukas kaitse nn sajandi maffia asjas

Advokaadibüroo REMO’se advokaadid Ene Mõtte, Hannes Olli ja Anu Toomemägi-Kivistik kaitsesid  2019.a alanud kohtumenetluses ja meedias nn sajandi maffiaprotsessiks ristitud kohtuasjas erinevates süüdistustes kokku kuute füüsilist ja kahte juriidilist isikut. Nendest viis isikut said kuritegelikku ühendusse (ehk rahva keeles maffiasse) kuulumise süüdistuse. Kokku anti 12. veebruaril 2019 kohtu alla 26  süüdistatavat.

Senise kohtupraktika kohaselt peab kuritegelik ühendus vastama teatud eritunnustele: olema püsiv, kindla struktuuri ja eesmärgiga organisatsioon, mille liikmed tegutsevad teadmisega, et nad kuuluvad kriminaalsesse ühendusse ning kriminaalsed teod pannakse toime ühenduse huvides.

Kuigi hetkel ei ole tegemist veel lõpliku otsusega, on Harju Maakohus 06.01.2023 tunnistanud kõik, sh ka advokaadibüroo Remo’s advokaatide kaitsta olnud kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse saanud isikud, õigeks. Lisaks mõisteti osa kaitsealuseid õigeks ka muudes süüdistustes. Samuti määrati kahele advokaadibüroo poolt kaitstud isikule, keda oli peale 13.02.2018 kinnipidamist vahi all hoitud, kahjuhüvitised. Need olid ka selle kohtuprotsessi suurimad hüvitised.

Tegemist on õigusmaailmas märkimisväärse kohtuotsusega, kuivõrd kinnitab, et mitte kõik üksikkuriteod ei saa liigitada kuritegeliku ühenduse alla, kui need on toime pandud isikute grupi poolt.

Lahendi kohta saab meedia vahendusel lugeda ERR portaalis ning Eesti Ekspressis.

NB. Lahend ei ole veel jõustunud, kuivõrd pooltel on võimalik seda edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtusse ja sealt edasi Riigikohtusse.