Reitsakas Advokaadibüroo

Dividendide maksmise alus

 Vandeadvokaat Jana Reitsakas selgitab majandusajakirjas "Raamatupidamisuudised" 2018 aasta numbris nr 5 erinevaid dividendide maksmise aluseid. Enamus järgib reeglit, et dividende makstakse võrdeliselt osanikule või aktsionärile kuuluva osa või aktsia nimiväärtusega. Tegelikkuses on aga võimalik dividende maksta ka teistel põhimõtetel. Milliseid reegleid seejuures tuleb järgida saab juba lugeda lähemalt majandusajakirjast või raamatupidamisuudiste lehelt

 

Võimalik vaid Eestis –üldmäärus vs seadus

Alates aasta algusest on palju räägitud sellest, et isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25.05.2018. a ja kõiki suunati tegema ettevõtte siseseid analüüse ja vajadusel ümberkorraldusi. Paljud autori kliendid suhtusid asjasse tõsiselt ja tegelesid sellega ning ei saa jätta neid kiitmata. Kahjuks aga kiidusõnu ei jätku meie seadusandjale, kes ei jõudnud valmis isikuandmete kaitse seaduse õigeks ajaks.

Loe edasi

Kas on lubatud koosoleku kokkukutsumise teate edastamine nädalavahetusel?

Riigikohus menetles 2017 aasta aprillis juhtumit kus arutati küsimust, kas nädalavahetusel e-postiga saadetud osanike koosoleku kokkukutsumise teadet saab lugeda kätte saaduks nädalavahetusel või alles järgmisel tööpäeval (Riigikohtu otsus nr 3‑2‑1‑10‑17). Küsimus on äärmiselt oluline just selle tõttu, et äriseadustiku § 172 lõike 1 kohaselt peab koosoleku teade olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Loe edasi

Готова ли ваша компания к изменениям в области защиты персональных данных?

Если ваша компания собирает или иным образом обрабатывает персональные данные (анг. Personal Data, далее PD) при осуществлении своей экономической деятельности либо основной или частичной экономической деятельностью компании является обработка PD, то эта статья для вас! 

Loe edasi

Töövaidluse lahendamise regulatsioon on muutumas

Alates 01.01.2018. a muutub töövaidluste lahendamise regulatsioon. Nimelt praegu kehtiv individuaalse töövaidluse lahendamise seadus kaotab kehtivuse ning jõustub töövaidluse lahendamise seadus, mis sisuliselt reguleerib, millal ja kuidas hakkab toimuma poolte vaheliste töövaidluste lahendamine.

Loe edasi

Enne töötaja lähetamist Soome tuleb ära teha korralik eeltöö – uus kord!!!

Alates septembrist on muutunud töötaja Soome lähetamise protseduur ning on äärmiselt oluline, et kõik ettevõtted järgiksid seda kuna muutunud on ka rikkumisega kaasnev trahvi regulatsioon. Kui varasemalt oli Soome tööinspektsioonil õigus trahvida tellijaid, siis nüüd on nendel õigus trahvi määrata ka Eesti ettevõttest tööandjale, kes töötaja lähetamisel Soome ei ole täitnud kohustuslikke nõudeid. Trahvid ei ole väiksed - kuni 10 000 eurot.

Loe edasi

Andmekaitsete nõuete rikkumise trahvid ei muutu - UUENDATUD

Andmekaitse reformi üle käib suur kära erinevatel teemadel aga praktiliselt igas artiklis on mainitud määruses sätestatud ulme suuri trahve. Kergema rikkumise puhul 2 % ettevõtte eelnevast majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest või kuni 10 000 000 eurot ja tõsisema rikkumise korral 4% või kuni 20 000 000 eurot. Paljudes artiklites ei ole kahjuks märgitud, et tegelikkuses Eesti ettevõtete jaoks ei suurene trahvid. Nimelt on isikuandmete kaitse üldmääruses tehtud Eesti ja Taani jaoks reservatsioon.

Loe edasi

Euroopa andmekaitse reform, kas oled selleks valmis?

Kui Teie ei ole just elanud kuskil sügavas metsas, siis olete tõenäoliselt kuulnud andmekaitse reformi ärevusest. Veelgi hullem, Teie võite olla just see isik, kes peab oma ettevõttes reaalselt hakkama rakendama uut isikuandmete kaitse üldmäärust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679). Kuigi määruse rikkumisega kaasnevad trahvid on hirmu tekitavad, siis tegelikult suuremaks muretsemiseks puudub põhjus. Õige planeerimisega ja lähenemisega on võimalik tagada, et isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel on Teie ettevõte valmis seda koheselt ka täitma.

Loe edasi

Kui netovara (omakapital) ei vasta nõuetele

Äriseadustikus on sätestatud netovara ehk omakapitali miinimum nõue. Nimelt, kui osaühingul/aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa/aktsiakapitalist või vähem kui on sätestatud miinimaalne osakapitali suurus (2 500 eurot) või aktsiakapitali suurus (25 000 eurot), siis ähvardab ettevõtet äriregistrist kustutamine.

Loe edasi

Appi, kaasomand on hävimas. Mida teha?

Tänapäeval ei ole haruldane nähtus, et asi kuulub kaasomandisse ehk siis kuulub mitmele isikule. Nii kaua kuni kaasomanike omavahelised suhted on head ei ole oluline, mis on kaasomaniku õigused ühise asja majandamisel ja mis saab tekkinud kuludest. Probleemid tekivad siis, kui tekib poolte vahel tüli või kui kaasomand tekib tahtevastaselt, näiteks pärimise teel tekkinud kaasomand. Sellises olukorras tekibki kaasomanikel küsimus, millised õigused nendel on ja mis saab asja jaoks tehtud kulutustest. Seekord võtan luubi alla olukorra, kui asi on hävimas ja on vaja teha mingeid toiminguid selle säilitamiseks.

Loe edasi

Isikuandmete kaitse üldmääruse olulisus

 Vandeadvokaat Jana Reitsakas rääkis 09.03.2017. a EU Data Protection Regulation seminaril sellest, miks on isikuandmete kaitse üldmäärus (direktiiv 95/46/EÜ) oluline ja mis mõju ta avaldab ettevõtetele. Jana Reitsakas presentatsiooni saab alla laadida siit.

Loe edasi