Reitsakas Advokaadibüroo

Dividendide maksmise alus

 Vandeadvokaat Jana Reitsakas selgitab majandusajakirjas "Raamatupidamisuudised" 2018 aasta numbris nr 5 erinevaid dividendide maksmise aluseid. Enamus järgib reeglit, et dividende makstakse võrdeliselt osanikule või aktsionärile kuuluva osa või aktsia nimiväärtusega. Tegelikkuses on aga võimalik dividende maksta ka teistel põhimõtetel. Milliseid reegleid seejuures tuleb järgida saab juba lugeda lähemalt majandusajakirjast või raamatupidamisuudiste lehelt

 

Kas on lubatud koosoleku kokkukutsumise teate edastamine nädalavahetusel?

Riigikohus menetles 2017 aasta aprillis juhtumit kus arutati küsimust, kas nädalavahetusel e-postiga saadetud osanike koosoleku kokkukutsumise teadet saab lugeda kätte saaduks nädalavahetusel või alles järgmisel tööpäeval (Riigikohtu otsus nr 3‑2‑1‑10‑17). Küsimus on äärmiselt oluline just selle tõttu, et äriseadustiku § 172 lõike 1 kohaselt peab koosoleku teade olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Loe edasi

Kui netovara (omakapital) ei vasta nõuetele

Äriseadustikus on sätestatud netovara ehk omakapitali miinimum nõue. Nimelt, kui osaühingul/aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa/aktsiakapitalist või vähem kui on sätestatud miinimaalne osakapitali suurus (2 500 eurot) või aktsiakapitali suurus (25 000 eurot), siis ähvardab ettevõtet äriregistrist kustutamine.

Loe edasi