Reitsakas Advokaadibüroo

Võimalik vaid Eestis –üldmäärus vs seadus

Alates aasta algusest on palju räägitud sellest, et isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25.05.2018. a ja kõiki suunati tegema ettevõtte siseseid analüüse ja vajadusel ümberkorraldusi. Paljud autori kliendid suhtusid asjasse tõsiselt ja tegelesid sellega ning ei saa jätta neid kiitmata. Kahjuks aga kiidusõnu ei jätku meie seadusandjale, kes ei jõudnud valmis isikuandmete kaitse seaduse õigeks ajaks.

Loe edasi

Isikuandmete kaitse üldmääruse olulisus

 Vandeadvokaat Jana Reitsakas rääkis 09.03.2017. a EU Data Protection Regulation seminaril sellest, miks on isikuandmete kaitse üldmäärus (direktiiv 95/46/EÜ) oluline ja mis mõju ta avaldab ettevõtetele. Jana Reitsakas presentatsiooni saab alla laadida siit.

Loe edasi

Euroopa andmekaitse reform, kas oled selleks valmis?

Kui Teie ei ole just elanud kuskil sügavas metsas, siis olete tõenäoliselt kuulnud andmekaitse reformi ärevusest. Veelgi hullem, Teie võite olla just see isik, kes peab oma ettevõttes reaalselt hakkama rakendama uut isikuandmete kaitse üldmäärust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679). Kuigi määruse rikkumisega kaasnevad trahvid on hirmu tekitavad, siis tegelikult suuremaks muretsemiseks puudub põhjus. Õige planeerimisega ja lähenemisega on võimalik tagada, et isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel on Teie ettevõte valmis seda koheselt ka täitma.

Loe edasi

Andmekaitsete nõuete rikkumise trahvid ei muutu - UUENDATUD

Andmekaitse reformi üle käib suur kära erinevatel teemadel aga praktiliselt igas artiklis on mainitud määruses sätestatud ulme suuri trahve. Kergema rikkumise puhul 2 % ettevõtte eelnevast majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest või kuni 10 000 000 eurot ja tõsisema rikkumise korral 4% või kuni 20 000 000 eurot. Paljudes artiklites ei ole kahjuks märgitud, et tegelikkuses Eesti ettevõtete jaoks ei suurene trahvid. Nimelt on isikuandmete kaitse üldmääruses tehtud Eesti ja Taani jaoks reservatsioon.

Loe edasi

Готова ли ваша компания к изменениям в области защиты персональных данных?

Если ваша компания собирает или иным образом обрабатывает персональные данные (анг. Personal Data, далее PD) при осуществлении своей экономической деятельности либо основной или частичной экономической деятельностью компании является обработка PD, то эта статья для вас! 

Loe edasi