Reitsakas Advokaadibüroo

Meeskond

Jana Reitsakas

Jana Reitsakas
Mobiil: +372 516 4442
E-kiri: jana at reitsakas dot ee
 

Jana Reitsakas

Jana on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja Erasmus University Rotterdam (Holland). Lisaks osaleb ta iga aasta erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Näiteks on ta läbinud muuhulgas kohtumenetluse ja arbitraaži kuu-ajalise koolituse ühes parimas Inglismaa ülikoolis London School of Economics and Political Science.

Janal on üle 10 aasta kogemus eraõiguses ning ta osutab õigusabi mitmetes õigusharudes, sealhulgas äri-, lepingu-, töö-, pankroti-, immigratsiooni-, IT- ja kinnisvaraõiguses. Samuti on tal laialdane kogemus ka tsiviilkohtumenetluses.

Jana on sõbralik, viisakas, vastutustundlik ning keskendub pikaajalise kliendisuhte loomisele. 

Ta valdab väga hästi kolme keelt: eesti, inglise ja vene keel.

Ene Mõtte

Vandeadvokaat Ene Mõtte on töötanud õiguse valdkonnas 2000. aastast.Tegemist on tunnustatud kohtuadvokaadiga, kes omab laialdasi kogemusi varajagamise küsimustes, keskendudes eelkõige pärimisõiguse ja perekonnaõiguse valdkondadele.

Lisaks Eesti-sisestele kohtuvaidlustele on Ene Mõtte tegelenud ka piiriüleste kohtuvaidlustega, kus protsessi on kaasatud erinevate riikide ametiasutusi ning kohtusüsteeme. Nimetatud vaidluste puhul on muuhulgas olnud tegemist nii lapseröövi juhtumite, lapse elukoha vaidluste, kui ka varajagamise küsimustega.

Kuivõrd perekonnaõigust käsitledes tuleb tänapäeval tihti kokku puutuda nii äriõiguse kui omandit puudutavate küsimustega, sh ka kaasomanike vahelised ning kaasomandi lõpetamist puudutavad vaidlused, siis omab Ene Mõtte suurt kogemustebaasi ka nimetatud valdkondades. Samuti tegeleb ta planeerimis-, ehitus- ja muid haldusõigust puudutavate küsimustega ning lepinguliste ja lepinguväliste kahjude hüvitamise vaidlustega. Ene on kogenud läbirääkija ja kompromisside sõlmija.

Enne advokaadibüroo REMO’s asutamist on Ene Mõtte töötanud advokaadibüroodes Bright Law, Laus & Partnerid, MAQS Law Firm ning A Dato Partnerid Õigusbüroos.

Ene Mõtte

Ene Mõtte
Mobiil: +372 502 9639
E-kiri: ene at remos dot ee
  

 Julia Gramma

Julia Gramma
Mobiil: +372 5309 4994
E-kiri: julia at remos dot ee
 

Julia Gramma

Vandeadvokaat Julia Gramma tegelb äriühingute tegevust puudutavate küsimustega nagu näiteks äriühingu asutamine, tegevuse lõpetamine, osade ja aktsiate võõrandamine, juhatuse liikme, osanike ning aktsionäride vastutuse küsimused ja õiguste kaitsmine, juhtkonna ja omanike vahelistes vaidlustes esindamine.

Julia on esindanud klientide huve pankrotimenetlustes ja kohtumenetlustes. Lisaks sellele on Julial pikaajaline kogemus raudtee- ja muude transpordiettevõtete nõustamisel, lepingute koostamisel ja kohtus esindamisel.

Julial on põhjalikud teadmised isikuandmete kaitse osas, sealhulgas isikuandmete kogumise ja töötlemise küsimustes ja IT-õiguses.

Enne advokaadibürooga REMO's liitumist töötas Julia viis aastat juristina ühes Eesti suuremas transpordi ettevõttes. Hiljem omandas ta töökogemusi ka teistes advokaadibüroodes.